Duralové rozšiřovací podložky pod kola všech druhů aut a čtyřkolek | rozsirovacipodlozky.cz

Montáž duralových rozšiřovacích podložek

Použití a montáž rozšiřovacích podložek je vždy na vlastní riziko.

1. Průchozí rozšiřovací podložky

  • vyrábějí se v šířkách od 5 do 30mm a pro jejich montáž se používají dlouhé pevnostní šrouby, bezpečná délka šroubu je do 65mm
  • od 15mm jsou tyto podložky opatřeny středícím kroužkem, který při montáži napomáhá k lepšímu vystředění kola
  • tento typ rozšiřovacích podložek je běžnější

Postup montáže průchozí rozšiřovací podložky – Nejprve ručním, případně hydraulickým zvedákem zvedněte vůz do polohy, při které je možné sundat kolo a vůz v této poloze bezpečně zajistěte. Povolte stávající šrouby v kole a poté kolo sundejte a odložte stranou. Drátěným kartáčem odstraňte hrubé nečistoty, rez a zbytky maziva z dosedací plochy náboje kola. Poté vše otřete hadrem. Pro docílení optimálního a přesného spojení musí byt veškeré dosedací plochy při montáži podložek absolutně čisté. Jakmile je vše připraveno, tak vezměte podložku a její zadní stranou ji nasaďte na náboj kola. Zadní strana je ta, ve které je větší středová díra. Na přední straně je středící kroužek pro kolo, který vám musí zůstat směrem ven. Podložku vůči náboji kola natočte tak, aby byly otvory v podložce proti otvorům v náboji. Poté vezměte kolo a nasaďte ho opatrně na podložku tak, aby nedošlo k pootočení a vyosení děr. Kolo vycentrujete tak, aby všechny otvory pro šrouby byly průchozí. Vezměte si prodloužené pevnostní šrouby (délka šroubu musí být součtem délky standardního originálního šroubu a síly podložky) a postupně je do kříže utáhněte. K utahování použijte zásadně ruční klíč. Šrouby se v žádném případě nesmějí utahovat velkou pákou, či poskakováním na klíči. Po dotažení všech šroubů spusťte vůz na zem a celý postup opakujte na všech kolech. Po ujetí 50km zkontrolujte dotažení všech kolových šroubů.

2. Přechodové rozšiřovací podložky

  • vyrábějí se v šířkách od 20 do cca 50mm
  • mají v sobě zalisovány ocelové pevnostní závitové štefty nebo závitová pouzdra
  • pro jejich montáž se používají shodné pevnostní šrouby nebo matky jako jsou originální, jejich dosedací plocha musí být ve tvaru kuželu 60º
  • tento typ rozšiřovacích podložek se používá nejvíce na vozidlech, která mají v nábojích závitové štefty a kola se přitahují maticemi a též na podložkách širších více jak 30mm
  • celkově se jedná o více propracovaný a kvalitnější způsob rozšíření

Postup montáže přechodové podložky – Nejprve ručním, případně hydraulickým zvedákem zvedněte vůz do polohy, při které je možné sundat kolo a vůz v této poloze bezpečně zajistěte. Povolte stávající šrouby v kole a poté kolo sundejte a odložte stranou. Drátěným kartáčem odstraňte hrubé nečistoty, rez a zbytky maziva z dosedací plochy náboje kola. Poté vše otřete hadrem. Pro docílení optimálního a přesného spojení musí byt veškeré dosedací plochy při montáži podložek absolutně čisté. Jakmile je vše připraveno, tak vezměte podložku a její zadní stranou ji nasaďte na náboj kola. Zadní strana je ta, ve které je větší středová díra. Na přední straně je středící kroužek pro kolo, který vám musí zůstat směrem ven. Podložku nasaďte na stávající závitové štefty vyčnívající z náboje. V případě, že jsou náboje s otvory pro šrouby, tak natočte podložku tak, aby byly otvory v podložce proti otvorům v náboji. Poté vezměte druhou sadu matek (šroubů) s kuželovou dosedací plochou a podložky s nimi postupně do kříže utáhněte. Po dotažení všech matek nebo šroubů nasaďte kolo a shodným způsobem jako podložky ho vyrovnejte. Po vyrovnání vezměte originální matky(šrouby) a kolo s nimi postupně do kříže utáhněte. K utahování použijte zásadně ruční klíč. Šrouby se v žádném případě nesmějí utahovat velkou pákou, či poskakováním na klíči. Po dotažení všech matek (šroubů) spusťte vůz na zem a celý postup opakujte na všech kolech. Po ujetí 50km zkontrolujte dotažení všech kolových matek (šroubů).

Design & Code: Patrik Teimer